Bli medlem
s

AktuelltNy dataskyddsförordning

Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla den 25 maj 2018. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet med GDPR är att öka skyddet för medborgarnas personuppgifter och deras personliga integritet. Läs mer här.  

Den 1 juli träder ny lag om e-cigaretter i kraft

Den 1 juli träder ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om produkternas anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring. Bestämmelserna inkluderar ett förbud att sälja till personer som inte fyllt 18 år. Lagen innebär att artikel 20 i tobaksproduktdirektivet genomförs. Genomförandet gäller e-cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke […]

Upp till 26 – Nytt nummer

Vårt digitala nyhetsbrev Upp till 26 är främst avsett för våra ungdomsmedlemmar men vem som helst kan självklart ladda ner och läsa det. Nyhetsbrevet tar upp aktuell information på tobaksområdet som särskilt berör unga människor. Det första numret 2017 tar upp nyheter om e-cigaretter  och snus – klicka här.  

Svenska 16-åringar kan lätt få tag på cigaretter men många avstår från att röka

En europeisk undersökning om drogvanor hos skolungdomar vid 16 års ålder har 2015 genomförts för sjätte gången. Av svenska 16-åringar ansåg 7 av 10 att det var lätt att få tag på cigaretter medan 1 av 3 hade rökt. I internationell jämförelse hade svenska ungdomar god tillgång men mindre smak på cigaretter. Allt fler svenska […]

Nytt Nyhetsbrev ”Upp till 26”

Nu finns det andra numret av årets nyhetsbrev ”Upp till 26” att ladda ner. Nyhetsbrevet skickas till våra ungdomsmedlemmar. Ibland skickar vi även det till grund- och gymnasieskolor. Det första numret av årets nyhetsbrev publicerades den 31 maj på tobaksfria dagen. Då handlade temat om neutrala cigarettförpackningar – en effektiv åtgärd för att motverka tobaksbruket. I det aktuella nyhetsbrevet skriver […]

Yttrande över förslag till förnyad tobakslag och ny lag om e-cigaretter

Som en av 129 inbjudna remissinstanser framför VISIR sina synpunkter på tobaksdirektivsutredningens betänkande ”En översyn av tobakslagen: Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) respektive promemoria ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”. VISIR bidrog med att skapa folklig opinion innan lagregler om rökfria miljöer infördes 1993. Människor skulle inte mot sin vilja utsättas för andras rök i gemensamhetslokaler inom olika samhällssektorer […]

Rökfri Ramadan

Den muslimska fastemånaden ramadan inleddes i år den 6 juni. Ramadan är den månad under vilken Koranen först uppenbarades för profeten Muhammed. Under ramadan ska muslimer inte äta, dricka, röka eller ha sex under det att solen är uppe. Syftet är att rena själen och komma närmare religionen och Gud. För muslimer i Stockholmsområdet betyder det drygt 18 timmars fasta och renlevnad […]

Tobaksfria dagen den 31 maj 2016

För tjugonionde året i rad firades världen över den Tobaksfria dagen (World No Tobacco Day) den 31 maj 2016. WHO skapade kampanjdagen för att uppmärksamma tobaksepidemin och den sjukdom och död som följer i dess spår. Sjukdom och död som går att förhindra om människor inte brukar tobak eller utsätts för tobaksrök. ”This yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, […]

SENASTE NYTT FRÅN TOBAKSUTREDNING – Utvidgat rökförbud på allmänna platser men inga neutrala förpackningar

Utredaren Göran Lundahl föreslår rökförbud på flera allmänna platser: uteserveringar, entréer, i kollektivtrafiken och på idrottsanläggningar/lekplatser i linje med Folkhälsomyndighetens förslag. Såväl det nuvarande som det föreslagna rökförbudet föreslås att även omfatta örtprodukter, e-cigaretter och vattenpipa. Förslagen anses bidra till att risken för passiv rökning minskar och, framförallt, att den sociala exponeringen för rökbruket minskar. I utredningen föreslås […]

E-cigaretter är inte läkemedel enligt dom i Högsta Förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna. I den nu uppkomna situationen ska den svenska tobakslagen (1993:581) ändras till att omfatta, inte bara tobaksvaror som innehåller tobak, utan även relaterade produkter till vilka e-cigaretter […]

Låt tobaksindustrin betala

Den brittiska organisationen Cancer Research UK lanserar namninsamlingskampanjen ”Cough Up” i vilken man kräver att tobaksindustrin (”Big Tobacco”) finansierar tobaksavvänjning och andra tobakspreventiva åtgärder i offentlig regi. Ett litet räkneexempel: Om tobaksindustrin betalade ett öre per cigarett, pengar som skulle öronmärkas för tobaksförebyggande insatser, så skulle det generera den svenska statskassan en intäkt på 60 miljoner kronor […]

Tobaksvanor i Sverige anno 2015

Rökbruket odlas i unga år, framförallt i åldern 16-18 år, inte utan benäget stöd från mindre nogräknade handlare och kompisar. Många ungdomar prövar bara olika tobaksprodukter och många vuxna lägger ned rökvanor. I socioekonomiskt svaga grupper finns flest rökare, kanske har dessa svårare att sluta röka än personer i högre samhällsskikt. Rökning kanske innebär en välkommen belöning i en annars jobbig vardag. Rökning […]

Tryckfel i senaste VISIR AKTUELLT

Tryckfelsnisse var framme i senaste numret av VISIR AKTUELLT. Fyra kolumner i den högra delen av korsordet kom inte med vid tryckningen av tidningen. Ladda ner en korrekt version av krysset här. Den digitala versionen av tidningen i vårt tidningsarkiv här på hemsidan innehåller också det korrekta krysset. Vi kommer också att skicka det rätta korsordet till […]

Sätt stoppdatum för rökning

Läs och sprid denna viktiga debattartikel från våra vänner i norr.

Årets utgåva av Sluta Röka & Snusa

I samband med den tobaksfria veckan, vecka 47, publiceras kampanjskriften ”Sluta Röka & Snusa”. I år distribueras skriften som en temabilaga till Dagens Nyheter den 19 november. Skriften görs i samarbete mellan Psykologer Mot Tobak och Mediaplanet Sverige AB. Ladda ner pdf här.

Tobaksfria veckan på Gotland

Föreningen VISIR Gotland har en utställning på Almedalsbilioteket i Visby under den Tobaksfria veckan i vecka 47. Utställningen är bemannad kl.13-16 enligt följande: Måndag 16/11: Folke Frendin & Anne-Marie Franzon Tisdag 17/11: Anne-Marie Franzon Onsdag 18/11: Birgit Henriksson Torsdag 19/11: Yvonne Malmqvist & Ingegerd Alstermark Fredag 20/11: Folke Frendin & Ingegerd Alstermark (kl.13-15) För upplysningar om utställningen kontakta Folke […]

Nytt nummer av VISIR AKTUELLT ute nu!

Nummer 3-4 vintern 2015 av VISIR AKTUELLT innehåller en intervju med Alexandra Charles, ett reportage om rökfri ramadan och annat smått och gott.

NYTT PÅ RÖKFRONTEN

I slutet på maj månad, mitt i kastanjernas och syrenernas fagraste blomstringstid, hettade det till ordentligt i den tobakspolitiska debatten. Här följer en kort resumé av händelseutvecklingen som innehöll allt från politiskt betänkande till folkopinion. (i) Remissyttranden på delbetänkandet från Tobaksdirektivsutredningen den 22 maj 2015 VISIR och andra organisationer inom det tobakspreventiva nätverket yttrade sig […]

Sluta röka och bli ostoppbar

EU-kommissionen lanserar iCoach för rökare i 24-35 årsåldern: http://www.exsmokers.eu/sv-sv/  

Ny lagstiftning på tobaksområdet utreds

Folkhälsominister Gabriel Wikström (s) presenterade i DN Debatt (18/2 2015) åtgärder via lagstiftning som syftar till att minska tobaksbruket och dess negativa effekter på sjukdom och för tidig död. De föreslagna insatserna – steg mot ett rökfritt Sverige inom 10 år, steg mot att sluta påverkbara och socioekonomiskt relaterade hälsoklyftor inom en generation det vill […]