Bli medlem
s

Kampanjer

Just nu arbetar VISIR med följande två  kampanjer:

1. Filmvisning: Tobakens Barn

Vi  vänder oss till alla Stockholms skolor för att inspirera till en rökfri miljö och informera om tobakens skadeverkningar genom att visa filmen Tobakens barn.
Filmen belyser hur tobaksindustrin exploaterar människor, miljön och mörklägger missförhållande i fattiga länder. Genom kartellbildningar bland uppköparna får odlaren mycket lite betalt för sin skörd. Det får långtgående svidande konsekvenser för ekonomin och hälsan i den individuella familjen, mycket mer än vi någonsin anar.

Tobakens barn

2. Tobaksfritt 2025!

Ett upprop riktat till Sveriges riksdag och regering.

Folder Tobacco Endgame

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025