Bli medlem
s

Styrdokument

 

Stadgar

Dataskydd (GDPR

Verksamhetsplan 2024–2026        Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2022–2023        Verksamhetsberättelse 2021

                                                       Verksamhetsberättelse 2020

 

 

Hedersmedlemmar

Enskild medlem eller styrelsen inom Riksförbundet VISIR kan nominera kandidater till Hedersmedlem. Med nomineringen ska en utförlig motivering bifogas. Styrelsen inom Riksförbundet VISIR utser Hedersmedlem.

Hedersmedlem är en titel men också en medlemskategori som tilldetas en person som synnerligen gjort sig förtjänt genom att ha främjat VISIRs verksamhet. Hedersmedlemskap är livslångt och kostnadsfritt medlemskap i Riksförbundet VISIR.

Kriterier som ska användas vid bedömning är; ideellt – långvarigt – extra värdefullt arbete som främjat och utvecklat Riksförbundet VISIR.