Bli medlem

Folder om rökningens faror, nu även på engelska

Första blosset och du kan vara FAST

Man dör väl inte av att testa och röka en cigarett? Nej, men risken är stor att du snabbt blir beroende av nikotinet. Två av tre som provar att röka en cigarett blir beroende under någon period i livet. Foldern finns också på engelska.