Bli medlem

Att begränsa tobaksanvändningen ligger i allas intresse

Nya reformer krävs för att begränsa tobaksindustrins påverkan på miljön, skriver Niclas Malmberg, Agneta Alderstig, Hans Gilljam, Björn Sundin, Ywonne Wiklund, Lena Sjöberg, Mona Wahlgren, Göran Boëthius och Margaretha Haglund.

Artikel publicerad i UNT (Upsala Nya Tidning) 28 JULI 2020

Rökförbudet som infördes 1:a juli 2019 var ett viktigt politiskt beslut, som följer WHO:s tobakskonvention och som är ett av de viktigaste verktygen för att minska rökningen och problemen med passiv rökning. Men tobak är också ett stort miljöproblem. Det för de flesta kanske mest uppenbara tobaksrelaterade miljöproblemet är alla fimpar på gator och i andra offentliga miljöer. Av de 6 200 miljarder cigaretter som röks varje år globalt beräknas cirka 4 500 miljarder fimpar missa askkoppen och hamna direkt på marken. Cigarettfilter är därmed det allra vanligaste plastskräpet globalt. För att minska nedskräpningen med plastpåsar har en riktad skatt införts i vår. När får vi också en plastskatt på cigarettfilter, eller en utredning om ett pantsystem, för att öka incitamenten för rökare att inte kasta fimpen direkt på gatan?

Men de allra flesta miljöproblem kopplade till tobaksindustrin är osynliga för oss i Sverige. Den ved som krävs för att torka tobak och de skogar som skövlas för att bereda plats åt tobaksodlingar gör att tobaksindustrin varje år bidrar till att skövla cirka 200 000 hektar skog. Det innebär samtidigt att tobaksproduktionen utarmar den biologiska mångfalden, vilket har påvisats i olika fältstudier ibland annat Argentina, Bangladesh, Brasilien och Malawi.

Avskogningen bidrar också till klimatförändringarna. Tobaksindustrins klimatpåverkan är dubbelt så stor som Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Att Sverige agerar på olika sätt för att minska koldioxidutsläppen är utomordentligt bra. Men större fokus borde riktas mot att inte nya generationer börjar röka. De flesta som börjar röka gör det innan de har fyllt 20. När får vi se en anpassning av åldersgränsen för att köpa tobak till den åldersgräns som sedan länge råder på systembolaget? Och när får vi se en lagstiftning om tobaksfri skoltid? Att rökfria skolgårdar sedan länge införts är otillräckligt, när elever enkelt kan ställa sig utanför skolgården och blossa.

En alltför bortglömd sida av tobaksproduktionen är situationen för tobaksodlarna. Stora mängder bekämpningsmedel används i regel i odlingarna, och med resultat att många tobaksodlare blir direkt sjuka. Och även nikotinet i sig är ett gift som kan göra de som arbetar på tobaksodlingarna sjuka. Särskilt hårt drabbade är de 1,3 miljoner barn under 14 år som arbetar på tobaksodlingar runt om i världen.

Sammantaget har tobaksindustrin en negativ effekt på snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål. Argument som att var och en äger rätt att bestämma över sin egen hälsa, eller att snus är ett mindre skadligt alternativ till rökning, tappar betydelse när vi ser till tobaksindustrins totala miljöeffekter.

Tobak är inte en vara vilken som helst. Därför finns också restriktioner mot tobaksreklam. Men tyvärr är det restriktioner med stora luckor, som tobaksbolagen är snabba att utnyttja. En sådan lucka är möjligheten att göra reklam för tobaksmärken på cigarettpaketen. Den luckan borde täppas till, med krav på neutrala cigarettpaket, som inte har annan utformning än information om rökningens hälso- och miljöpåverkan. En annan viktig åtgärd för att begränsa marknadsföringen av tobaksvaror är exponeringsförbud på säljställen som många länder, bland annat våra grannländer, infört med gott resultat.

Att målsättningen om att uppnå ett rökfritt Sverige 2025 har antagits är utomordentligt. Men målsättningen måste utvidgas till att innefatta ett tobaksfritt Sverige, i enlighet med WHO:s tobakskonvention. Och målet måste kompletteras med ytterligare politiska reformer. De rökfria utemiljöer vi fick förra året var ett viktigt steg på vägen. Men nu krävs politisk samling för att ta ytterligare steg!

Niclas Malmberg, VISIR

Agneta Alderstig, VISIR

Hans Gilljam, Läkare mot tobak

Björn Sundin, Lärare mot tobak

Ywonne Wiklund, Psykologer mot tobak

Lena Sjöberg, Tandvård mot tobak

Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot tobak

Göran Boëthius, Tobaksfakta

Margaretha Haglund, Tobaksfakta