Bli medlem
s

#Lagarförallabarnsframtid

Kampanjen #Lagarförallabarnsframtid syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. Nikotin är ett gift, oavsett i vilken typ av produkt det förpackas, och ett beroende gynnar enbart tobaksindustrin.

Fortfarande röker 20 procent av eleverna på gymnasiet och allt fler barn provar, och blir beroende, av nya nikotinprodukter. Det är viktigt att stoppa den utvecklingen och att värna om barns rätt till frihet från beroende. Målet med kampanjen är därför en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar kommande generationer mot tobaksindustrins  manipulativa metoder.

https://lagarforallabarnsframtid.se/#skrivpa