Bli medlem
s

Tobaksfria dagen 31 maj

Den tobaksfria dagen (World No Tobacco day) äger rum den 31 maj varje år. WHO skapade kampanjdagen för att uppmärksamma tobaksepidemin och den sjukdom och död som följer i dess spår. Detta går att förhindra om människor inte brukar tobak eller utsätts för tobaksrök. WHO pekar på effektiva åtgärder för att minska konsumtionen av tobak i samhället.

Varje år anger WHO ett tema. Den första Tobaksfria dagen 1988 uppmärksammades ”Tobak eller Hälsa”.

”This yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, the business practices of tobacco companies, what WHO is doing to fight the tobacco epidemic, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations.”

WHO tilldelar i samband med den Tobakfria dagen personer eller organisationer en utmärkelse för bedrifter inom det tobakspreventiva området. Svenska pristagare har under åren varit Göran Boëthius (2004), Ingrid Talu (2006), Gunilla Bolinder (2008) och Alexandra Charles (2010).

WHOs tema för Tobaksfria dagen år 2024 är ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”.