Bli medlem
s

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse 2023

AGNETA ALDERSTIG förbundsordförande, Göteborg – leg. biomedicinsk analytiker, DPH (Diploma in Public Health), tobaksavvänjare
ARVID ÖHLIN, Enskede – ersättare Regionfullmäktige Region Stockholm
BRITH-MARIE DELANDER, Viken – fil.kand, tidigare Hälsohögskolan i Jönköping och Helsingborgs lasarett
DAN HOVSKÄR, Falköping – riksdagsledamot
EVA HEDSTRÖM, Stockholm – grafisk formgivare, RMI-Berghs
GERT ESSLE, Göteborg – miljöinspektör, receptarie
INGRID EDVARDSSON AURIN – FoU-handledare, dr med.vet.
KARIN SUNDIN, Örebro – riksdagsledamot
MARIE-LOUISE HÄNEL SANDSTRÖM, Göteborg – läkare, riksdagsledamot
NICLAS MALMBERG, Vattholma – vetenskapsjournalist
PÄR HOMMERBERG, Stockholm – regionfullmäktige Stockholm
SUZANNE BENGTSSON, Stockholm – fil.kand, tidigare länsstyrelsen i Stockholm
ULRIKA WESTERLUND, Stockholm – riksdagsledamot

Ersättare i styrelsen
GUDRUN BRUNEGÅRD, Vimmerby – distriktssköterska, riksdagsledamot

Revisorer
GUNNAR EK, Göteborg
INGVAR ANDERSSON, Kalmar

Valberedning
Vakant

VISIR styrelse 2022

VISIR styrelse 2021

På bilden från vänster: Gudrun, Gert, Suzanne, Niclas, Eva, Brith-Marie och Marie-Louise. Främst sitter Agneta och Bosse.

På bilden saknas Anna, Arvid, Barbro och Mats.

VISIR styrelse 2020
Anna Sibinska, Arvid Öhlin, Brith-Marie Delander, Eva Hedström, Gert Essle, Marie-Louise Hänel Sandström och Suzanne Bengtsson.

På bilden från vänster: Niclas, Brith-Marie, Suzanne, Eva, Gert, Agneta, Anna, Marie-Louise och Arvid.

Förbundsordförande från 1974 och framåt