Bli medlem
s

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse 2021–2022

AGNETA ALDERSTIG förbundsordförande, Göteborg – leg. biomedicinsk analytiker, DPH (Diploma in Public Health), tobaksavvänjare
ANNA SIBINSKA, Göteborg – riksdagsledamot
ARVID ÖHLIN, Enskede – ersättare Regionfullmäktige Region Stockholm
BARBRO WESTERHOLM, Stockholm – läkare, riksdagsledamot
BRITH-MARIE DELANDER, Viken – fil.kand, tidigare Hälsohögskolan i Jönköping och Helsingborgs lasarett
EVA HEDSTRÖM, Stockholm – grafisk formgivare, RMI-Berghs
GERT ESSLE, Göteborg – miljöinspektör, receptarie
GUDRUN BRUNEGÅRD, Vimmerby – leg. sjuksköterska och distriktssköterska, riksdagsledamot
MARIE-LOUISE HÄNEL SANDSTRÖM, Göteborg – läkare, riksdagsledamot
MATS WIKING, Trollhättan – familjeterapeut, riksdagsledamot
NICLAS MALMBERG, Vattholma – vetenskapsjournalist
SUZANNE BENGTSSON, Stockholm – fil.kand, tidigare länsstyrelsen i Stockholm

Revisorer
GUNNAR EK, Göteborg
INGVAR ANDERSSON, Kalmar

Revisorsersättare
ULF ANDERSSON, Stockholm

Valberedning
BO HELLGREN, Årsta