Bli medlem
s

ANDTS – Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel

Guide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC) som Folkhälsomyndigheten översatt.

 

Skrivelse till SOCIALDEPARTEMENTET