Bli medlem

Nya drogvaneresultat bland skolungdom från CAN

Hur har skolelevers erfarenheter av alkohol, andra droger och spel förändrats under pandemin? Och hur förhåller de sig till de längre trenderna?

Den 8 december släpptes de senaste siffrorna från CAN:s nationella skolundersökning, som årligen genomförs bland högstadie- och gymnasielever.

Unga drack mindre under pandemin – snusade mer