Bli medlem
s

AktuelltRegeringen föreslår sänkt skatt på snus

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/regeringen-foreslar-sankt-skatt-pa-snus-och-hojd-skatt-pa-cigaretter/ Publicerad 11 april 2024

Ny rapport från CAN

Nytt i årets rapport är att vi har tittat på hur alkoholkonsumtionen fördelar sig bland användare av olika nikotinprodukter samt att användningen av upphettade tobaksprodukter för första gången redovisas. 

Pressbyrån ska sluta sälja cigaretter

Kedjorna Pressbyrån och 7-Eleven kommer att börja fasa ut sin försäljning av cigaretter. På sikt innebär det ett totalt försäljningsstopp. Pressbyrån på Karolinska sjukhuset Solna, har redan valt att sluta med tobaksförsäljning. – Vi vill verka för att produkterna försvinner från marknaden, säger vd:n Anna Wallenberg. aftonbladet.se/minekonomi/a/pPLGX6/pressbyran-vill-sluta-salja-cigaretter

Riksdagsseminarium om nikotin 29 maj

Karin Sundin (S) och Dan Hovskär (KD), i samarbete med Tobaksfakta och Riksförbundet VISIR, hälsade välkomna till ett intressant och innehållsrikt lunchseminarium på temat nikotin, på Sveriges Riksdagshus.  Moderator:  Dan Hovskär (KD) och styrelseledamot i Rf VISIR  Program: Nya mål för Tobacco Endgame Vad säger utredningen ” En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas” […]

Arne Stråby avtackas

I samband med VISIRs 50-års jubileum 15 mars 2024 hedrades förbundets mångårige redaktör för medlemstidningen VISIR Aktuellt – Arne Stråby. Då Arne valt, med årens rätt, att inte fortsätta sitt gedigna och helt ideella arbete med tidningen framfördes styrelsens varma och hjärtliga tack för allt som Arne har gjort för VISIR. Blommor, tackkort och present […]

Nya lagförslag i ANDT-politiken

Pressmeddelande från Socialdepartementet Socialminister Jakob Forssmed har idag den 25 mars tagit emot betänkandet En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas (SOU: 2024:23) av den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö. Utredningen presenterar en rad förslag som ska leda till en tryggare uppväxt där barn inte använder nikotin, alkohol eller lustgas.  – Barn och unga är […]

VISIR fyllde 50 år!

Fredagen 15 mars 2024 firade VISIR 50 år på Haymarket by Scandic Hotell, Hötorget. Förbundsordförande Agneta Alderstig inledde och lämnade sen över ordet till moderator Ulf Elfving, journalist och känd programledare från radio och TV. Så fick publiken lyssna till de tre föreläsarna. • En ”Ståupp”  mot nikotin – i skolans värld, av Matz Larsson, överläkare och […]

Rökfri Ramadan 2024

VISIR samarbetar sedan 2015 år med moskéerna i bl.a. Stockholm och Göteborg för att uppmuntra medlemmarna att bli helt rökfria under Ramadan. Det är ett lämpligt tillfälle eftersom man inte får röka (eller äta och dricka) under dygnets ljusa timmar. Infoblad  

Vitt snus ökar trots åldersgräns

CAN har släppt sin skolundersökning 2023. Den visar att rökningen ligger kvar på samma låga nivå och e-cigarettanvändningen minskar något. Men det mest oroande är att användningen av det vita snuset ökar, särskilt bland flickorna. CAN:s nationella skolundersökning 2023  

Guide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC). Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas, därför har Folkhälsomyndigheten översatt EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA. Den svenska guiden […]

Tobaks- och nikotinutvecklingen 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag. Tobaksvanor

Niclas föreläser i Italien

VISIRs Niclas Malmberg deltog som föredragshållare vid European Conference on Tobacco Control i oktober i Florens, för att berätta om tobaksindustrins miljöpåverkan. En av slutsatserna från konferensen är att påtryckningar ska göras för att få filter i cigaretter att antingen förbjudas helt eller klassas som engångsplastartikel. Cigarettfimpar är det överlägset vanligaste plastskräpet, och fimparnas totala […]

10 000 fimpar till polisen

Amir Faqiri i Jönköping har samlat in 10 000 fimpar som han ville lämna in till polisen. Det var en aktion för att uppmärksamma förändringen i lagen – att den som slänger sin fimp kan få böter. https://tobaksfakta.se/skrapbekampare-ville-lamna-10-000-fimpar-till-polisen/

Kunskapskonferens

Boka den 26 oktober i almanackan. Då är det dags för en konferens som bjuder på det allra senaste från CAN. Under dagen presenterar CAN:s experter aktuella undersökningar, analyser och forskning. Kunskapskonferens

Rökfria flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus där din grannes rök gör att du mår dåligt? Röken kan komma från att grannen röker i sin bostad, på sin balkong/uteplats eller på andra gemensamma ytor. Störande rökning Rapport om rökfria bostäder  

LUFT-konferens

Anmäl dig till årets LUFT-konferens 7-8 september i Linköping. Ta tillfället att inspireras av våra mycket namnkunniga föreläsare under två dagar där vi även ger stort utrymme för nätverkande.

Rökfri Ramadan

VISIR samarbetar sedan 2015 år med moskéerna i bl.a. Stockholm och Göteborg för att uppmuntra medlemmarna att bli helt rökfria under Ramadan. Det är ett lämpligt tillfälle eftersom man inte får röka (eller äta och dricka) under dygnets ljusa timmar. Workshop för ungdomar den 26 maj i Göteborg. Information om tobak, rökning, vitt snus, vattenpipa […]

Hårda fakta om vitt snus

Vad är vitt snus och varför är det farligt? Denna kunskapssammanställning kring vitt snus och varför det är farligt är beställd av VISIR och författad av Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist och vice förbundsordförande i VISIR.

Bo Hellgren har lämnat oss

Det är med sorg i hjärtat som vi fick veta att vår gode vän och mångårige medarbetare Bo Hellgren har lämnat oss den 3 november efter en tids sjukdom. Bo blev 81 år. Bo hade ett stort engagemang i VISIR sedan 70-talet och så sent som den 7 oktober deltog Bo på vår planeringsdag. Bo […]

En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter

En särskild utredare ska se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet, och därtill närliggande frågor, samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverken. Syftet med uppdraget är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom området för att uppnå en effektiv och rättssäker tillämpning till skydd för folkhälsan, med särskilt fokus på att […]