Bli medlem
s

AktuelltGuide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC). Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas, därför har Folkhälsomyndigheten översatt EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA. Den svenska guiden […]

Tobaks- och nikotinutvecklingen 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag. Tobaksvanor

Niclas föreläser i Italien

VISIRs Niclas Malmberg deltog som föredragshållare vid European Conference on Tobacco Control i oktober i Florens, för att berätta om tobaksindustrins miljöpåverkan. En av slutsatserna från konferensen är att påtryckningar ska göras för att få filter i cigaretter att antingen förbjudas helt eller klassas som engångsplastartikel. Cigarettfimpar är det överlägset vanligaste plastskräpet, och fimparnas totala […]

10 000 fimpar till polisen

Amir Faqiri i Jönköping har samlat in 10 000 fimpar som han ville lämna in till polisen. Det var en aktion för att uppmärksamma förändringen i lagen – att den som slänger sin fimp kan få böter. https://tobaksfakta.se/skrapbekampare-ville-lamna-10-000-fimpar-till-polisen/

Kunskapskonferens

Boka den 26 oktober i almanackan. Då är det dags för en konferens som bjuder på det allra senaste från CAN. Under dagen presenterar CAN:s experter aktuella undersökningar, analyser och forskning. Kunskapskonferens

Rökfria flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus där din grannes rök gör att du mår dåligt? Röken kan komma från att grannen röker i sin bostad, på sin balkong/uteplats eller på andra gemensamma ytor. Störande rökning Rapport om rökfria bostäder  

LUFT-konferens

Anmäl dig till årets LUFT-konferens 7-8 september i Linköping. Ta tillfället att inspireras av våra mycket namnkunniga föreläsare under två dagar där vi även ger stort utrymme för nätverkande.

Rökfri Ramadan

VISIR samarbetar sedan 2015 år med moskéerna i bl.a. Stockholm och Göteborg för att uppmuntra medlemmarna att bli helt rökfria under Ramadan. Det är ett lämpligt tillfälle eftersom man inte får röka (eller äta och dricka) under dygnets ljusa timmar. Workshop för ungdomar den 26 maj i Göteborg. Information om tobak, rökning, vitt snus, vattenpipa […]

Hårda fakta om vitt snus

Vad är vitt snus och varför är det farligt? Denna kunskapssammanställning kring vitt snus och varför det är farligt är beställd av VISIR och författad av Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist och vice förbundsordförande i VISIR.

Bo Hellgren har lämnat oss

Det är med sorg i hjärtat som vi fick veta att vår gode vän och mångårige medarbetare Bo Hellgren har lämnat oss den 3 november efter en tids sjukdom. Bo blev 81 år. Bo hade ett stort engagemang i VISIR sedan 70-talet och så sent som den 7 oktober deltog Bo på vår planeringsdag. Bo […]

En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter

En särskild utredare ska se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet, och därtill närliggande frågor, samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverken. Syftet med uppdraget är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom området för att uppnå en effektiv och rättssäker tillämpning till skydd för folkhälsan, med särskilt fokus på att […]

Reglera allt nikotin – oavsett form

Denna kunskapssammanställning kring växtbaserat- och syntetiskt nikotin är beställd av VISIR och författad av Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist och vice förbundsordförande i VISIR.   

Ny nikotinlag

Från och med 1 augusti kommer tobaksfria nikotinprodukter att regleras när det gäller till exempel åldersgräns, marknadsföring och försäljning. Reglerna liknar de som redan gäller för e-cigaretter. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/juni/ny-lag-ska-begransa-nikotinanvandning-och-skydda-barn-och-unga/

Nya VISIR Aktuellt ute nu

I dagarna kommer vår tidning VISIR Aktuellt nr 2 ut till medlemmarnas brevlådor.

Tobaksinformation

Foldrar om rökningens skadeverkningar. Vill du ha våra foldrar i tryckt form. Skriv ett mejl till visir@telia.com hur många som önskas och till vilken adress. Se dem här.  

Happening 31 maj Tobaksfria dagen

I ett regnigt Stockholm på Medborgarplatsen fick vi besök av TikTok-duon Nino & Julia. En av våra riksdagsledamöter, Marie-Louise Hänel Sandström (M) sade också några ord från scenen. Och så förstås alla glada ungdomar. En lycklig vinnare fick en sprillans ny Iphone 13 i utlottningen. Happening – 31 maj

Skriv på för lag som skyddar unga

Nästan alla som blir beroende av cigaretter, e-cigaretter, brunt eller vitt snus blir det när de är barn. De enda som vinner på det är tobaksindustrin. Beroendet är deras affärsidé. Unga är deras målgrupp. Det är dags att vuxenvärlden hjälper unga att säga nej till ett onödigt nikotinberoende. Klicka på Start för att komma till […]

Undvik att bli finessad

Tobakspodd med Angereds Närsjukhus, Göteborgs Stad & VISIR Anes Cherigui, ordförande i Göteborgs unga muslimer, Charlotta Bertolini Angereds Närsjukhus, Maria Martini Göteborgs stad och Agneta Alderstig från VISIR var på Angereds Närsjukhus och spelade in en tobakspodd inför rökfri ramadan. Dessförinnan träffade vi 100 ungdomar i mosken och dessutom nådde vi 70 ungdomar via sociala […]

Rökfri Ramadan

Sedan 2015 har VISIR arbetat med Rökfri Ramadan ihop med moskéer, Sluta-Röka-Linjen, Stockholms och Göteborgs stad. Ramadan är ett bra tillfälle att sluta röka. Får du inte röka på dagen så varför inte sluta helt att röka. I år tog vi fram detta informationsblad. Vi har också delat ut stödmaterial till hjälp att sluta röka. Rökfri Ramadan_2022

Yttrande på remisser från VISIR under 2021

VISIR har bjudits in och har avgett följande yttrande på remisser under 2021. ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)”. VISIR valde att ha synpunkter på kapitel 12 Grundlagsskyddet på förpackningar, och där med inriktning på tobaksförpackningar. ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter – SOU 2021:22” remissvar 2021-08-30 ”Hemställan om ändring av avgiftsnivåerna för […]