Bli medlem

Nytt material

VISIR har publicerat två nya foldrar – om passiv rökning och om miljöpåverkan.

VISIR-klubben – I detta häfte hittar du en samling idéer, förslag och tankar om ett tobaksfritt Sverige från de ungas perspektiv.

 

 Läkartidningen: Coronavirus – ännu ett skäl till rökfrihet

 Tobaksfakta: Debatt – Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen