Bli medlem
s

Lagar

Reglering av tobak och liknande produkter i Sverige och världen

 Svensk tobakslagstiftning

1993 fick Sverige fick sin första tobakslag. Den reglerade marknadsföring och märkning av tobak och rökfria miljöer inomhus. Sedan dess har lagen uppdaterats många gånger här är ett axplock:

 • 1994 – Förbud att röka på skolgårdar.
 • 1997 – Förbud att sälja tobak till någon under 18 år
 • 2002 – Anmälningsskyldighet om man ska sälja tobak till konsument och kommunerna fick tillsynsansvar över att tobaksförsäljning sker enligt tobakslagen
 • 2005 – Rökförbud på serveringsställen
 • 2005 – Sverige ansluter sig till WHO:s tobakskonvention
 • 2010 – Polisen blir tillsynsmyndighet, alla som säljer tobak ska ha ett egenkontrollprogram
 • 2014 – Kontrollköp införs som tillsynsmetod, möjlighet att förbjuda försäljning upp till 6 månader
 • 2015 – EU:s tobaksproduktdirektiv införs i lagen
 • 2017 – Elektroniska cigaretter fick en egen lag
 • 2019 – Tobakslagen och lagen om elektroniska produkter blir en lag. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • 2022 – Lagen om nya nikotinprodukter Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

Det finns ytterligare lagar gällande tobak och nikotinprodukter Lag (1994:1563) om tobaksskatt. I den lagen finns definitioner om vad en cigarett, cigarr, cigarill och röktobak är. Det finns ingen definition på snus eller tuggtobak. Det står också vilken punktskatt som tas ut på de olika tobaksprodukterna. Detta räknas om varje år enligt konsumentprisindex och det kommer en förordning från regeringen. Det planeras nu en ytterligare skattehöjning från 2023 på både tobak och nikotinhaltiga produkter.

I budgetutkastet föreslås att skatten på bland annat cigaretter och snus höjs med 3 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent den 1 januari 2024. Tobaksskatten räknas årligen om utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI) och dessa höjningar är utöver omräkningarna. Dessutom föreslås att skatten på e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent den 1 januari 2024.

Men Sverige kommer fortfarande att ligga långt under våra nordiska grannländer och även flera andra EU-länder när det gäller beskattningen på dessa produkter.

Tobak ingår också i Tullagen, Livsmedelslagen, Marknadsföringslagen, Arbetsmiljölagen m.fl.

Det är inte bara dessa lagar som reglerar tobaken i Sverige utan också en förordning beslutad av regeringen, minst tio föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, två från Konsumentverket, en från Livsmedelsverket och ett antal allmänna råd. Dessutom är det så att både WHO:s ramkonvention (Tobakskonventionen) och EU:s tobaksproduktdirektiv styr mycket av tobakens regler.

Från och med 2018 tas det ut skatt på elektroniska produkter. Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Till SOCIALDEPARTEMENTET