Bli medlem
s

Lagar

Reglering av tobak och liknande produkter i Sverige och världen

 Svensk tobakslagstiftning

1993 fick Sverige fick sin första tobakslag. Den reglerade marknadsföring och märkning av tobak och rökfria miljöer inomhus. Sedan dess har lagen uppdaterats många gånger här är ett axplock:

  • 1994 – Förbud att röka på skolgårdar.
  • 1997 – Förbud att sälja tobak till någon under 18 år
  • 2002 – Anmälningsskyldighet om man ska sälja tobak till konsument och kommunerna fick tillsynsansvar över att tobaksförsäljning sker enligt tobakslagen
  • 2005 – Rökförbud på serveringsställen
  • 2005 – Sverige ansluter sig till WHO:s tobakskonvention
  • 2010 – Polisen blir tillsynsmyndighet, alla som säljer tobak ska ha ett egenkontrollprogram
  • 2014 – Kontrollköp införs som tillsynsmetod, möjlighet att förbjuda försäljning upp till 6 månader
  • 2015 – EU:s tobaksproduktdirektiv införs i lagen
  • 2017 – Elektroniska cigaretter fick en egen lag
  • 2019 – Tobakslagen och lagen om elektroniska produkter blir en lag. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Det finns ytterligare en lag gällande tobak Lag (1994:1563) om tobaksskatt. I den lagen finns definitioner om vad en cigarett, cigarr, cigarill och röktobak är. Det finns ingen definition på snus eller tuggtobak.  Det står också vilken punktskatt som tas ut på de olika tobaksprodukterna. Detta räknas om varje år och det kommer en förordning från regeringen.

Tobak ingår också i Tullagen, Livsmedelslagen, Marknadsföringslagen, Arbetsmiljölagen m.fl.

Det är inte bara dessa lagar som reglerar tobaken i Sverige utan också en förordning beslutad av regeringen, minst tio föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, två från Konsumentverket, en från Livsmedelsverket och ett antal allmänna råd. Dessutom är det så att både WHO:s ramkonvention och EU:s tobaksproduktdirektiv styr mycket av tobakens regler.

Från och med 2018 tas det ut skatt på elektroniska produkter. Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.