Bli medlem
s

Om VISIR

VISIR – Vi Som Inte Röker är en ideell, religiös och politisk obunden organisation. Riksförbundet VISIR bildades år 1974.

VISIR arbetar för ett tobaksfritt samhälle och formar verksamheten efter vetenskap, beprövad erfarenhet, långsiktighet samt prövar nya infallsvinklar.

VISIR har som mål att bedriva insatser inom följande områden:

  • Opinionsbildande insatser via debattartiklar, föreläsningar etc.
  • Uppmärksamma Tobaksindustrins miljöpåverkan.
  • Riktade insatser till grupper som röker mest.
  • Riktade insatser till barn och unga.
  • Medverka till att skapa fler rökfria miljöer.
  • Ge ut medlemstidningen VISIR Aktuellt.
  • Samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter och organisationer.
  • Verka för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.