Bli medlem

Rökning bakom hög dödlighet i covid-19 pandemin

Det pågår en smittspridning av coronaviruset och covid-19 i Sverige och övriga världen.

Det finns ett stort antal coronavirus och den sjukdom som brutit ut i världen under 2020 orsakas av coronaviruset sars-cov-2. Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen och covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Rökare löper större risk att drabbas hårdare om de insjuknar i covid-19 än icke rökare. Att sprida kännedom om riskerna med rökning är viktigt för att minska konsekvenserna av sjukdomen och att motivera rökare att sluta.

Rökning påverkar immunsystemet i luftvägarna, lungvävnaden och i hela kroppen. Detta minskar det naturliga skyddet mot infektioner, som covid-19.

Pålitlig journaldata om patienters tobaksbruk är viktig för forskning och uppföljning av pandemin. Som en påminnelse till sjukvården har VISIR tagit fram ett kort med uppmaning att journalföra tobaksbruk hos patienter med covid-19.  Hjälp oss att sprida kortet!

Läsvärda artiklar

Läkartidningen: Coronavirus – ännu ett skäl till rökfrihet.

Tobaksfakta: Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen.