Bli medlem
s

Publikationer

Informationsmaterial

Foldrar

Rapporter

 

Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby
Mejl: arne.straby@telia.com.

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:

2021: NR 1  Nr 2

2020: NR 1   NR 2   NR 3-4

Arkiv – tidigare nummer av VISIR Aktuellt