Bli medlem
s

Hjälp och stöd att sluta röka eller snusa

Antalet rökare minskar stadigt i vårt land bland både ungdomar och vuxna. De flesta rökare och snusare vill sluta. Undersökningar visar att 70–85 procent av rökarna vill sluta och en del vill ha hjälp med att sluta.

Det är aldrig försent att sluta – ge dig själv chansen att må bättre eller stötta någon som vill sluta. När du gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Samma dygn som du gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp.

  • Efter 20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
  • Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmare sig det normala.
  • Redan efter 24 timmar har riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt börjat minska.
  • Efter 2–12 veckor fungerar dina lungor och din blodcirkulation bättre.
  • Efter 1 år har din kropp lättare att motverka förkylningar och andra sjukdomar.

Tips för dig som vill fimpa

Förberedelser
– Bestäm ett lämpligt stoppdatum
– Minska antalet cigaretter per dag
– Förändra dina vanor, rök på andra tider och platser

Vid rökstopp
– Ät ordentligt för att må så bra som möjligt och ät frukt
– Rör på dig
– Rök inte en enda cigarett
– Belöna dig – gör något trevligt för pengarna du sparar

Om du får återfall
– Fundera över varför du började röka igen
– Var glad över den tid du varit rökfri
– Försök igen – ge inte upp

Vill du ha hjälp eller stötta någon som vill sluta

Telefonrådgivning: Sluta-Röka-Linjen telefon 020-84 00 00 är en kostnadsfri stödlinje för alla som vill sluta med tobak eller vill ha stöd för att inte börja. De erbjuder stöd på flera olika språk via telefon och chatt www.slutarokalinjen.se

Din vårdcentral: Det finns utbildad personal på din vårdcentral som kan hjälpa dig. Ring din Vårdcentral eller www.1177.se

Ditt apotek: Apoteken erbjuder rådgivning och sluta röka stöd. Besök närmaste apotek eller ring, Apoteket tfn 0771-450 450.

Ny film om tobak: Regionala Cancercentrum har i samverkan med ett antal organisationer tagit fram en film gällande primärprevention avseende tobak. Det finns även korta filmer om andra levnadsvanor med betydelse för cancerrisken: alkohol, matvanor, fysisk aktivitet, solvanor och hälsosam vikt.