Bli medlem

Håll Sverige Rent samarbetar med tobaksbranchen

Riksförbundet VISIR – Vi Som Inte Röker – har nu uppmärksammat ett mycket långtgående reklamsamarbete där Håll Sverige Rent marknadsför de stora tobaksbolagen. Dessa begränsas i sin möjlighet att annonsera – som ett led i samhällets strävan att minimera nyrekrytering till tobaksmissbruk och nyttjandet av tobaksvaror som leder till ökad sjuklighet i våra stora folksjukdomar.

Läs Öppet brev till Håll Sverige Rent. 2021-11-18