Bli medlem

Tobak & miljörapport – nu även på engelska

Pressrelease: Ny rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan
Riksförbundet VI Som Inte Röker (VISIR) släpper idag en ny rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan, en sammanställning av forskningsläget 2020. Författare till rapporten, som är en uppföljning till den rapport om forskningsläget 2018 som publicerades för två år sedan, är VISIRs vice ordförande Niclas Malmberg.
– Sedan förra rapporten publicerades har vi sett ett ökat intresse hos tobaksbolagen att lyfta fram att man arbetar för att minska den egna miljöpåverkan, till exempel i form av projektet Fimpa Rätt, men tyvärr är det än så länge bara fernissa, medan de stora problemen kvarstår, säger Niclas Malmberg.
Rapportens slutsatser är bland annat att tobaksindustrin orsakar 1,7 procent av avskogningen i världen, och därmed också står för en betydande del av mänsklighetens klimatpåverkan. En annan slutsats är att barnarbetet ökar på tobaksodlingar i många länder, och att många av dessa barn drabbas av gröna tobakssjukan på grund av de mängder nikotin man utsätts för när man hanterar tobaksbladen.
– Vad som är viktigt att komma ihåg är att när vi talar om tobaksindustrins miljöpåverkan är inte snus eller e-cigaretter bättre än vanliga cigaretter. När det handlar om skövling av regnskog eller att barnarbetare blir sjuka av att utsättas för stora mängder nikotin, spelar det ingen roll hur tobaken används i slutänden.
För mer information:
Niclas Malmberg, tfn 0723-628960

 

Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2020

De allra flesta känner till rökningens negativa hälsoeffekter medan tobaksindustrins negativa effekter är mer okända. Tobakskonsumtion kan inte reduceras till att ses som ett individuellt hälsoproblem, utan måste ses som ett problem för hela planeten. Genom att visa tobaksindustrins negativa miljö- och klimatpåverkan kan fler grupper förmås att inte börja röka, och rökare förmås att sluta.