Bli medlem

Lagförslag: Böter för slängda fimpar

Skräp som fimpar, tuggummi och kolapapper är sådant som – vanligtvis – slängs av enskilda personer en åt gången och är därför i dag undantaget från straff.

”Sammantaget ger dock nedskräpningen av dessa mindre föremål upphov till stora effekter på miljön. Nedskräpningen i Sverige är omfattande” skriver regeringen i lagrådsremissen.

Därför föreslås att ringa nedskräpning inte längre ska vara undantaget från straff. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

I lagrådsremissen påpekas också att småskräp oftast innehåller plast, som naturen har svårt att bryta ned.

Lagrådet tillstyrker. Ett steg närmare böter för nedskräpning av fimpar och annat smått, som ofta innehåller plast. Förmodligen blir det ny lag 1 januari 2022!