Bli medlem
s

Kontakt

fjallratt

Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 STOCKHOLM

Tel: 08-591 282 11.

Email: visir@telia.com
Pg 60 94 07-2

Swish. Numret är 123 324 4621

Orgnr 802005-7058

Kanslist: Åsa Malmberg

Besök efter överenskommelse då kansliet inte är bemannat på heltid.