Bli medlem
s

Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby
Mejl: arne.straby@telia.com.

 

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:

 

2023: NR 1  Nr 2

2022: NR 1  NR 2   NR 3-4

2021: NR 1  NR 2  Nr 3–4

2020: NR 1   NR 2   NR 3-4

 

Arkiv – tidigare nummer av VISIR Aktuellt