Bli medlem
s

Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby
Mejl: arne.straby@telia.com.

Utblick i världen – Japan. Läs mer i senaste VA, nr 3-4

Hur du uppför dig och hänsyn till andra är viktigt i Japan. Den egna hälsorisken verkar inte så betydelsefull när det gäller rökning, men information säger att genom att röka på en trottoar kan du orsaka en eldsvåda, eller ett barn kan bli bränt av glöden på en cigarett!

Rättelse VinterUngdomskrysset i VA 3-4, sid 14

Tyvärr föll sista rutraden bort i den tryckta tidningen VA 3-4.
Här syns hela krysset.

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:
2020: NR 1   NR 2   NR 3-4

 

Arkiv – tidigare nummer av VISIR Aktuellt