Bli medlem
s

Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby
Mejl: arne.straby@telia.com.

Oliver, en glad vinnare och korsordslösare.

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:
2020: NR 1   NR 2

Arkiv – tidigare nummer av VISIR Aktuellt