Bli medlem
s

Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby
Mejl: arne.straby@telia.com.

 

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:

 

2022: NR 1

För dig som har fått tidningen VA nr 1 2022 i brevlådan: Det tryckta korsordet på sid 11 har några korrekturfel som vi har rättat till i den digitala versionen som du kan ladda ner här på hemsidan.

Gjorda rättelser:
4:e raden nerifrån – vänster kant : FRUSET VATTEN Skall vara FRUSNA VATTNET
5:e raden nerifrån – 4:e raden från vänster kant :KORRIGERING skall vara VARUKOD
6:e raden nerifrån – 2:a raden från höger kant :SYRE skal vara KOBBE
5:e raden nerifrån – 2:a raden från höger kant :NORD med högerpil ska bort – Endast GÖRA OST med nedåtpil

2021: NR 1  NR 2  Nr 3–4

2020: NR 1   NR 2   NR 3-4

 

Arkiv – tidigare nummer av VISIR Aktuellt