Bli medlem
s

Tidning

VISIR AKTUELLT Friskare liv – Medlemstidning för Riksförbundet VISIR        Redaktör & Ansvarig utgivare: Arne Stråby        Mail: arne.straby@telia.com.

Oliver, en glad vinnare och korsordslösare.

Ladda ner digital version (PDF) av tidningen:

2020: NR 1   NR 2

2019: NR 1   NR 2  NR 3-4

2018: NR 1   NR 2  NR 3-4

2017: NR 1   NR 2   NR 3-4

2016: NR 1   NR 2  NR 3-4

2015: NR 1   NR 2   NR 3-4

2014: NR 1   NR 2   NR 3-4

2013: NR 1   NR 2   NR 3-4

2012: NR 1   NR 2   NR 3-4

2011: NR 1   NR 2   NR 3-4

2010: NR 1   NR 2   NR 3-4

2009: NR 1   NR 2   N3 4-4

2008: NR 1   NR 2   NR 3-4

2007: NR 1   NR 2   NR 3-4

2006: NR 1   NR 2   N3 3-4

2005: NR 1   NR 2   NR 3-4

2004: NR 1   NR 2   NR 3-4

2003: NR 1   NR 2   NR 3-4

2002: NR 1   NR 2   NR 3-4

2001: NR 1   NR 2-3   NR 4

2000: NR 1-2   NR 3   NR 4