Bli medlem
s

Barnarbete på tobaksplantager

Tobaksodlingen kräver stora mängder bekämpningsmedel, som riskerar att samtidigt göra tobaksodlare och de som bor i området sjuka. Särskilt utsatta är de barn som arbetar på tobaksplantagen. Ca 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar på tobaksodlingar, och i länder som Argentina, Indien och Zimbabwe ökar antalet barnarbetare. Många av barnen blir inte bara sjuka pga bekämpningsmedelsanvändningen, utan drabbas också av gröna tobakssjukan när de får i sig nikotin från tobaksplantan. Barnen kan få i sig nikotin motsvarande 50 cigaretter/dag. Gröna tobakssjukan är helt enkelt en form av nikotinförgiftning och har malarialiknande symtom, med bland annat kräkningar, yrsel och huvudvärk. Barn drabbas i högre utsträckning än vuxna av gröna tobakssjukan, sannolikt för att nikotinhalten blir högre i förhållande till kroppsvikt, men också för att barnen inte alltid förmår att skydda sig från att komma i kontakt med tobaksbladen.

Human Rights Watch rapporterar om barnarbete på tobaksplantagen i USA, se videon som är publicerad på Youtube.

Fb

Läs mer