Bli medlem

LUFT-priset till Niclas Malmberg

Yrkesföreningarnas LUFT-pris 2021 tilldelas Niclas Malmberg

Niclas Malmberg har tilldelats YMT:s LUFT-pris 2021 för ett gedigert arbete
med att belysa tobaksindustrins miljöförstöring.
Han har även starkt bidragit till att sprida kunskap inom detta område, till
politiker och allmänhet och därmed skapat opinion i frågan.

VISIR gratulerar Niclas för bra insatser.