Bli medlem
s

AktuelltNy lag från 1 januari

1 januari 2022 blev det förbjudet att kasta snus, tuggummi och cigarettfimpar på marken. Ringa nedskräpning som det kallas kommer att ge 800 kronor i böter. Undersökning: Rökare skräpar ner mer än de tror

Håll Sverige Rent samarbetar med tobaksbranchen

Riksförbundet VISIR – Vi Som Inte Röker – har nu uppmärksammat ett mycket långtgående reklamsamarbete där Håll Sverige Rent marknadsför de stora tobaksbolagen. Dessa begränsas i sin möjlighet att annonsera – som ett led i samhällets strävan att minimera nyrekrytering till tobaksmissbruk och nyttjandet av tobaksvaror som leder till ökad sjuklighet i våra stora folksjukdomar. Läs Öppet brev till […]

Nya drogvaneresultat bland skolungdom från CAN

Hur har skolelevers erfarenheter av alkohol, andra droger och spel förändrats under pandemin? Och hur förhåller de sig till de längre trenderna? Den 8 december släpptes de senaste siffrorna från CAN:s nationella skolundersökning, som årligen genomförs bland högstadie- och gymnasielever. Unga drack mindre under pandemin – snusade mer

Daglig rökning minskar men snus bland unga ökar

Expressen: Läkarnas dom om snuset: ”Ansvarslöst”  Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i åldrarna 16 till 29 år. Det visar nya resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Läs mer här

Webbinarium 24 nov 9–12

Om tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga  Vi vill inspirera till hur man kan utveckla ett systematiskt tobaks- och nikotinförebyggande arbete i sin verksamhet.  Tid 24 november 2021, klockan 09.00–12.00.  Plats Webbinariet sker digitalt via Youtube. Länk skickas ut senast dagen innan konferensen.  Målgrupp Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga […]

Hej då fimpen!

Från 1 januari 2022 kommer även ringa nedskräpning att bli förbjudet. Det betyder att det blir förbjudet att slänga fimpar, tuggummin etc och du kan få böta 800 kronor. Regeringens förslag klubbades av riksdagen den 22 september. I Sverige slängs cirka en miljard fimpar på marken varje år. Det är vårt överlägset vanligaste skräp och […]

LUFT-priset till Niclas Malmberg

Yrkesföreningarnas LUFT-pris 2021 tilldelas Niclas Malmberg Niclas Malmberg har tilldelats YMT:s LUFT-pris 2021 för ett gedigert arbete med att belysa tobaksindustrins miljöförstöring. Han har även starkt bidragit till att sprida kunskap inom detta område, till politiker och allmänhet och därmed skapat opinion i frågan. VISIR gratulerar Niclas för bra insatser.  

Förebygg.nu 2021 blir en digital konferens!

Vi hälsar alla välkomna att den 3–4 november 2021 ta del av en, vad vi hoppas skall bli, spännande och innehållsrik webbaserad version av konferensen. Anmäl dig här.

Kampanjen #Lagarförallabarnsframtid

Kampanjen #Lagarförallabarnsframtid syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. Nikotin är ett gift, oavsett i vilken typ av produkt det förpackas, och ett beroende gynnar enbart tobaksindustrin. Fortfarande röker 20 procent av eleverna på gymnasiet och allt fler barn provar, och […]

Lagförslag: Böter för slängda fimpar

Skräp som fimpar, tuggummi och kolapapper är sådant som – vanligtvis – slängs av enskilda personer en åt gången och är därför i dag undantaget från straff. ”Sammantaget ger dock nedskräpningen av dessa mindre föremål upphov till stora effekter på miljön. Nedskräpningen i Sverige är omfattande” skriver regeringen i lagrådsremissen. Därför föreslås att ringa nedskräpning inte […]

Rökfri Ramadan 2021

Ramadan är muslimernas fastemånad. Man får inte äta, dricka eller röka från soluppgång till solnedgång, en tid för rening av kropp och själ. Det är därför ett lämpligt tillfälle att sluta röka helt och hållet. Folder Rökfri Ramadan_2021

Ny nationell ANDTS-strategi

Regeringen föreslår en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Nu överlämnas en proposition till riksdagen. Regeringen har meddelat att en proposition har lagts till Riksdagen om en förnyad nationell ANDTS-strategi: Förnyad nationell ANDTS-strategi – Regeringen.se Av en debattartikel vet vi att spel kommer att […]

Tobak & miljörapport – nu även på engelska

Pressrelease: Ny rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan Riksförbundet VI Som Inte Röker (VISIR) släpper idag en ny rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan, en sammanställning av forskningsläget 2020. Författare till rapporten, som är en uppföljning till den rapport om forskningsläget 2018 som publicerades för två år sedan, är VISIRs vice ordförande Niclas Malmberg. – Sedan förra rapporten publicerades har vi […]

Riksdagsseminarium

Seminarium i riksdagen: Om rökning och cannabis. Se det på Youtube. ”Rökningen minskar, men intresset för cannabis vinner mark — hur får vi ett både tobaks- och cannabisfritt samhälle”. Livesändningen ägde rum den 7 oktober 2020 kl 11.30-13.00, men det går bra att se hela seminariet via ovanstående länk när som helst.

Folder om rökningens faror, nu även på engelska

Första blosset och du kan vara FAST Man dör väl inte av att testa och röka en cigarett? Nej, men risken är stor att du snabbt blir beroende av nikotinet. Två av tre som provar att röka en cigarett blir beroende under någon period i livet. Foldern finns också på engelska.        

Att begränsa tobaksanvändningen ligger i allas intresse

Nya reformer krävs för att begränsa tobaksindustrins påverkan på miljön, skriver Niclas Malmberg, Agneta Alderstig, Hans Gilljam, Björn Sundin, Ywonne Wiklund, Lena Sjöberg, Mona Wahlgren, Göran Boëthius och Margaretha Haglund. Artikel publicerad i UNT (Upsala Nya Tidning) 28 JULI 2020 Rökförbudet som infördes 1:a juli 2019 var ett viktigt politiskt beslut, som följer WHO:s tobakskonvention […]

Nytt swishnummer!

Nu har vi skaffat swish! Betala medlemsavgiften med swish, enkelt och smidigt. Numret är 123 324 4621.  

Rökning bakom hög dödlighet i covid-19 pandemin

Det pågår en smittspridning av coronaviruset och covid-19 i Sverige och övriga världen. Det finns ett stort antal coronavirus och den sjukdom som brutit ut i världen under 2020 orsakas av coronaviruset sars-cov-2. Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen och covid-19 står för coronavirus disease 2019. Rökare löper större risk att drabbas hårdare om […]

Nytt material

VISIR har publicerat två nya foldrar – om passiv rökning och om miljöpåverkan. VISIR-klubben – I detta häfte hittar du en samling idéer, förslag och tankar om ett tobaksfritt Sverige från de ungas perspektiv.    Läkartidningen: Coronavirus – ännu ett skäl till rökfrihet  Tobaksfakta: Debatt – Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen        

Tobaksindustrins miljöpåverkan

Rökning skadar din hälsa. Men industrin har också negativ påverkan på miljö och klimat – tobakens negativa miljöpåverkan kommer in i alla delar av processen, från tobaksplantan till fimpen på gatan. Ladda upp rapporten här.