Bli medlem

VISIR i Almedalen tisdagen den 6 juli kl 10.30

De flesta känner till att rökning dödar. Långt färre känner till att tobaksindustrin också är en av de allra största miljöbovarna globalt, med stark negativ påverkan på snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål.

Niclas Malmberg har på uppdrag av VISIR (Vi Som Inte Röker) skrivit en rapport om forskningsläget vad gäller tobaksindustrins miljöpåverkan. Vid föredraget berättar han om tobaksindustrins miljöpåverkan från skövling av regnskog och utarmning av odlingsmarker till fimpen på gatan. Några av de frågor som besvaras under föredraget är hur det giftiga avfall som tobaksindustrin ger upphov till hanteras, vad tredjehandsrök är och hur riskerar vi få i oss gifter från rökningen långt efter det att cigaretten släckts. Niclas är en av föreläsarna på Tobaksfaktas seminarium.

Arrangör: Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak
Dag: 6 juli 2021 kl. 09:30–13:00

Länk till hela seminariet: Våra barn behöver skyddande lagar mot nikotin. Hur kan dessa lagar bäst utformas? (almedalsveckan.info)