Bli medlem
s

Tobaksvanor

På 1960-talet röktes det hejdlöst bland både vuxna och ungdomar, till exempel ca hälften av alla vuxna män i Sverige. Nu ser det bättre ut även om vi ännu inte har nått ända fram. Nedan har vi länkat några publikationer som belyser läget.

CAN:s nationella skolundersökning 2023

CAN rapport om tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Självrapporterade rok- och snusvanor 2003-2022

Nedanstående länk är från Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor 2022. Undersökningen visar att rökningen bland vuxna, 16–84 år, har minskat till 5,8 procent.

Hälsa på lika villkor 2022