Bli medlem
s

Tobaksvanor

På 1960-talet röktes det hejdlöst bland både vuxna och ungdomar, till exempel ca hälften av alla vuxna män i Sverige. Nu ser det bättre ut även om vi ännu inte har nått ända fram. Nedan har vi länkat några publikationer som belyser läget.

Skolelevers drogvanor 2020

 

Nedanstående länk är från Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor.

Öppna jämförelser folkhälsa 2019

 

Tobaksvanor i Sverige 2003–2018