Bli medlem

Guide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC).

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas, därför har Folkhälsomyndigheten översatt EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA.

Den svenska guiden innehåller kunskap, internationella riktlinjer och vägledning hur man arbetar evidensbaserat och etiskt med substansanvändning i praktiken.

Guide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention