Bli medlem

Regeringen föreslår sänkt skatt på snus

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/regeringen-foreslar-sankt-skatt-pa-snus-och-hojd-skatt-pa-cigaretter/

Publicerad