Bli medlem

Riksdagsseminarium om nikotin 29 maj

Karin Sundin (S) och Dan Hovskär (KD), i samarbete med Tobaksfakta och Riksförbundet VISIR, hälsar välkomna till ett intressant och innehållsrikt lunchseminarium på temat nikotin, på Sveriges Riksdagshus.

Tid:              Onsdag 29 maj 2024, kl 11.45–13.00. Lunchsmörgåsar serveras kl 11.30.
Plats:           Östra Riksdagshuset, plan 2, lokal Mittpoolen.
Anmälan:  Skicka namn och organisationstillhörighet till Karin Sundin eller
Dan Hovskär karin.sundin@riksdagen.se resp. dan.hovskar@riksdagen.se,
senast 20 maj.

OBS: Legitimation krävs vid inpassagen till Riksdagshuset.

 Moderator:  Dan Hovskär (KD) och styrelseledamot i Rf VISIR

 Program:

 • Nya mål för Tobacco Endgame
 • Vad säger utredningen ” En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas” SOU 2024:23
  Dan Hovskär, (KD)
 • Nikotin – aktuellt kunskapsläge och nya utmaningar
  Magnus Lundbäck, docent, Karolinska Institutet
 • Snus och SIDS, plötslig spädbarnsdöd
  Anna Gunnerbeck, med dr, barnläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
 • Harm Reduction
  Linnéa Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten
 • Varför och hur nikotin behöver granskas av WHO
  David Chalom, leg läkare, Läkare mot Tobak

Prisutdelning – Margaretha Haglund Award