Bli medlem

Nya lagförslag i ANDT-politiken

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Jakob Forssmed har idag den 25 mars tagit emot betänkandet En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas (SOU: 2024:23) av den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö. Utredningen presenterar en rad förslag som ska leda till en tryggare uppväxt där barn inte använder nikotin, alkohol eller lustgas. 

– Barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp i det folkhälsopolitiska arbetet. Den ökande användningen av tobak, nikotinprodukter och lustgas bland barn och unga är oroande och åtgärder måste vidtas för att bryta denna utveckling.

Bland annat föreslås att det införs:

  • en ny lag om lustgas som förbjuder försäljning av lustgas i berusningssyfte,
  • ändringar i serverings- och marknadsföringsregler samt förmedlings- och försäljningstjänster för alkoholdrycker,
  • en tobaks- och nikotinfri skoltid,
  • förbud mot langning av tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år, samt
  • en reglering av högsta tillåtna nikotinhalt i snus och tobaksfria nikotinprodukter.