Bli medlem

VISIR fyller 50 år!

Bli medlem och delta i firandet av Riksförbundet VISIR 50 år tillsammans med alla övriga medlemmar, samarbetspartners och styrelse. 

Tid: Fredagen 15 mars 2024 kl 12.00.
Plats: Haymarket by Scandic Hotell, Hötorget 13–15, Stockholm, Salong 1 och 2. 

Firandet inleds kl 12.00 med mingel, utställning, överraskningar och tilltugg följt av tre intressanta föreläsningar, start kl 13.00. 

• En ”Ståupp”  mot nikotin – i skolans värld, av Matz Larsson, lungläkare i Örebro.
• Nikotinindustrins försök att runda lagstiftningen, av Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist.
• Vägen framåt i det nikotinpreventiva arbetet, av Lena Sundin Rådström, enhetschef Folkhälsomyndigheten enheten för 
tobaksprevention.

Moderator är Ulf Elfving, journalist och känd programledare från radio och TV. 

Anmälan om deltagande via mejl till visir@telia.com eller tfn 08-591 282 11 senast fredagen 16 februari 2024! 

Varmt välkomna!
Agneta Alderstig Förbundsordförande