Bli medlem

Ny rapport från CAN

Nytt i årets rapport är att vi har tittat på hur alkoholkonsumtionen fördelar sig bland användare av olika nikotinprodukter samt att användningen av upphettade tobaksprodukter för första gången redovisas.