Bli medlem

Arne Stråby avtackas

På förbundsmötet den 15 mars ville styrelsen hedra vår mångårige redaktör för vår medlemstidning VISIR Aktuellt. När Arne nu valt att, med årens rätt, inte fortsätta sitt gedigna och helt ideella arbete med vår medlemstidning vill styrelsen av hela vårt hjärta tacka dig för allt som du har gjort för VISIR. Arne avtackades med blommor, tackkort och present. Arne blev även hedersmedlem i Riksförbundet VISIR 2015 med motivering ”Livslångt hedersmedlemskap i VISIR för dina förtjänstfulla insatser”.