Bli medlem

Niclas föreläser i Italien

VISIRs Niclas Malmberg deltog som föredragshållare vid European Conference on Tobacco Control i oktober i Florens, för att berätta om tobaksindustrins miljöpåverkan. En av slutsatserna från konferensen är att påtryckningar ska göras för att få filter i cigaretter att antingen förbjudas helt eller klassas som engångsplastartikel. Cigarettfimpar är det överlägset vanligaste plastskräpet, och fimparnas totala plastvikt är hela 300 000 ton. Men plasten i fimparna är inte enbart ett gigantiskt miljöproblem, studier visar att filtren också utgör en hälsorisk för rökaren, då plastfibrer kan lossa från filtren och andas in i lungorna.