Bli medlem

Bo Hellgren har lämnat oss

Det är med sorg i hjärtat som vi fick veta att vår gode vän och mångårige medarbetare Bo Hellgren har lämnat oss den 3 november efter en tids sjukdom.

Bo blev 81 år. Bo hade ett stort engagemang i VISIR sedan 70-talet och så sent som den 7 oktober deltog Bo på vår planeringsdag.

Bo lämnar ett stort tomrum efter sig i VISIR.

Våra tankar går till hans sambo Ingrid och övrig familj.