Bli medlem

Yttrande på remisser från VISIR under 2021

VISIR har bjudits in och har avgett följande yttrande på remisser under 2021.

”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)”. VISIR valde att ha synpunkter på kapitel 12 Grundlagsskyddet på förpackningar, och där med inriktning på tobaksförpackningar.

”Hårdare regler för nya nikotinprodukter – SOU 2021:22” remissvar 2021-08-30

”Hemställan om ändring av avgiftsnivåerna för tobaksvaror och elektroniska cigaretter samt påfyllnadsbehållare enligt förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

 

Remissvar: Hårdare regler f ör nya nikotinprodukter

Remissvar: Neutrala paket

Remissvar: Hårdare regler för nya nikotinprodukter