Bli medlem
s

Lokalförening & kontaktpersoner

Lokalförening:
VISIR Stockholm/Uppsala

Ordförande: Yvonne Berling
berlingy@gmail.com
Tfn: 070-575 77 02

Kontaktpersoner

VISIR Gotland
Ingegerd Alstermark
ialstermark@gmail.com
Tfn: 073-070 60 30

VISIR Göteborg
Gert Essle
gert.essle@gmail.com
Tfn: 031-12 55 22