Bli medlem
s

Ohälsa

Tobakens effekter på hälsan

På följande sidor hittar du mycket läsvärt material

Cancerfonden

Hjart-lungfonden

Astma- och allergiförbundet

Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar (Socialstyrelsen 2014)