Bli medlem

VISIR – Vi Som Inte Röker

VISIR står för VI Som Inte Röker.
VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som
sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket.
I år firar VISIR 50 år och vår vision är ett tobak- och nikotinfritt samhälle.

Aktuellt just nu

VISIR fyller 50 år!

Bli medlem och delta i firandet av Riksförbundet VISIR 50 år tillsammans med alla övriga medlemmar, samarbetspartners och styrelse.  Tid: Fredagen 15 mars 2024 kl 12.00. Plats: Haymarket by Scandic Hotell, Hötorget 13–15, Stockholm, Salong 1 och 2.  Firandet inleds kl 12.00 med mingel, utställning, överraskningar och tilltugg följt av tre intressanta föreläsningar, start kl […]

Vitt snus ökar trots åldersgräns

CAN har släppt sin skolundersökning 2023. Den visar att rökningen ligger kvar på samma låga nivå och e-cigarettanvändningen minskar något. Men det mest oroande är att användningen av det vita snuset ökar, särskilt bland flickorna. CAN:s nationella skolundersökning 2023  

Guide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC). Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas, därför har Folkhälsomyndigheten översatt EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA. Den svenska guiden […]

Vår medlemstidning VISIR Aktuellt