Bli medlem

VISIR – Vi Som Inte Röker

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. Vi arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Vår vision är ett tobaksfritt samhälle.

Aktuellt just nu

Ny lag från 1 januari

1 januari 2022 blev det förbjudet att kasta snus, tuggummi och cigarettfimpar på marken. Ringa nedskräpning som det kallas kommer att ge 800 kronor i böter. Undersökning: Rökare skräpar ner mer än de tror

Håll Sverige Rent samarbetar med tobaksbranchen

Riksförbundet VISIR – Vi Som Inte Röker – har nu uppmärksammat ett mycket långtgående reklamsamarbete där Håll Sverige Rent marknadsför de stora tobaksbolagen. Dessa begränsas i sin möjlighet att annonsera – som ett led i samhällets strävan att minimera nyrekrytering till tobaksmissbruk och nyttjandet av tobaksvaror som leder till ökad sjuklighet i våra stora folksjukdomar. Läs Öppet brev till […]

Nya drogvaneresultat bland skolungdom från CAN

Hur har skolelevers erfarenheter av alkohol, andra droger och spel förändrats under pandemin? Och hur förhåller de sig till de längre trenderna? Den 8 december släpptes de senaste siffrorna från CAN:s nationella skolundersökning, som årligen genomförs bland högstadie- och gymnasielever. Unga drack mindre under pandemin – snusade mer

Vår medlemstidning VISIR Aktuellt