Bli medlem

VISIR – Vi Som Inte Röker

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. Vi arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Vår vision är ett tobaksfritt samhälle.

Aktuellt just nu

VISIR i Almedalen tisdagen den 6 juli kl 10.30

De flesta känner till att rökning dödar. Långt färre känner till att tobaksindustrin också är en av de allra största miljöbovarna globalt, med stark negativ påverkan på snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål. Niclas Malmberg har på uppdrag av VISIR (Vi Som Inte Röker) skrivit en rapport om forskningsläget vad gäller tobaksindustrins miljöpåverkan. Vid föredraget berättar […]

Kampanjen #Lagarförallabarnsframtid

Kampanjen #Lagarförallabarnsframtid syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. Nikotin är ett gift, oavsett i vilken typ av produkt det förpackas, och ett beroende gynnar enbart tobaksindustrin. Fortfarande röker 20 procent av eleverna på gymnasiet och allt fler barn provar, och […]

Lagförslag: Böter för slängda fimpar

Skräp som fimpar, tuggummi och kolapapper är sådant som – vanligtvis – slängs av enskilda personer en åt gången och är därför i dag undantaget från straff. ”Sammantaget ger dock nedskräpningen av dessa mindre föremål upphov till stora effekter på miljön. Nedskräpningen i Sverige är omfattande” skriver regeringen i lagrådsremissen. Därför föreslås att ringa nedskräpning inte […]

Vår medlemstidning VISIR Aktuellt