Bli medlem

VISIR – Vi Som Inte Röker

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. Vi arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Vår vision är ett tobaksfritt samhälle.

Aktuellt just nu

Guide för yrkesverksamma inom ANDTS-prevention

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC). Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas, därför har Folkhälsomyndigheten översatt EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA. Den svenska guiden […]

Tobaks- och nikotinutvecklingen 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag. Tobaksvanor

Niclas föreläser i Italien

VISIRs Niclas Malmberg deltog som föredragshållare vid European Conference on Tobacco Control i oktober i Florens, för att berätta om tobaksindustrins miljöpåverkan. En av slutsatserna från konferensen är att påtryckningar ska göras för att få filter i cigaretter att antingen förbjudas helt eller klassas som engångsplastartikel. Cigarettfimpar är det överlägset vanligaste plastskräpet, och fimparnas totala […]

Vår medlemstidning VISIR Aktuellt