Bli medlem
s

Rapport från EPPC i Tallin

Eppc

I april i år var VISIRs yngste styrelseledamot Nina Eriksson i Tallin och bevakade den europeiska konferensen EPPC, European Primary Preventions Conference. Konferensen handlade om att bekämpa missbruk hos ungdomar och visa på de goda idéerna samt dela de gemensamma erfarenheter som finns inom området.  Här kan du läsa Ninas rapport i förkortat sammandrag:
(av Berit Ljungstedt)

Pålshammar Åke Pålshammar från Uppsala Universitet talade om begreppet      psychosocial maturity som handlar om tonåringens mognadsutveckling i hjärnan.  Att de funktioner i hjärnan som kontrollerar att se konsekvenser av sitt handlande mognar sent. Därför kan tonåringen, även om de är medvetna om riskerna, handla mycket impulsivt.  Det som klaras av i lugna situationer kan snabbt förändras under påverkan av stress, starka känslor och kamrattryck som gör att man handlar oklokt i andra situationer. En förklaring kan vara att man under tonårstiden är extra rädd för att misslyckas och att man då struntar i konsekvenserna.

SmartSlim Liden, anställd som förbundssekreterare i föreningen Smart,  som även är dess grundare, berättade om deras kontraktsmodell i skolan. Vilket innebär att elever i klass 6 skriver på att de vill förbli tobaksfria och inte använda tobak fram till klass 9. Kontraktet följs upp varje år. Smart har nu ungefär 35 000 unga medlemmar och metoden har spritt sig till många andra länder som bl a Finland, Norge, Danmark, Ryssland, de baltiska länderna och ända bort till Indien. Smart Ungdom har utvecklat ett samarbete med Uganda för att undersöka hur Smart kan hjälpa dom i tobaksfrågan.

Ywonne Wiklund   Yvonne Wiklund – Tobaksfri Duo – Tonårstid utan tobak

Tobaksfri Duo startade i Västerbotten 1993 och drivs av Enheten för Folkhälsa och Folktandvården i ett nära samarbete med länets skolor och kommuner. Alla skolor har en kontaktperson och en arbetsgrupp, som är länken mellan landstingets centrala organisation för Tobaksfri Duo och länets elever. Tobaksfri Duo är vetenskapligt utvärderat av Maria Nilsson, doktorand vid Umeå Universitet. Resultaten visar på en minskad rökning på närmare 50 % i årskurs 9, perioden 1994-2001. Artikeln är publicerad i Journal of Adolescent Health, december 2006. Statens Folkhälsoinstitut ger stöd för nationell spridning och idag arbetar mer än en femtedel av landets kommuner med metoden.

JonJon Sigfúgsson från Island berättande att det finns en lag på som förbjuder 12-åringar att vara ute efter kl. 20.00. En undersökning visade att barnen spenderade mycket mer tid med sina föräldrar. De som hade aktiviteter rökte inte. Island har inte heller tobak synligt i affärerna. Andra resultat av undersökningen var att år 1988 drack 42 procent av ungdomarna 15-16 års ålder (källa: Drunk last 30 days), 2012 bara 5 procent. 1998 rökte 23 procent av ungdomarna dagligen, 2012 bara 3 procent.

Mary Mary O Donoghue, från Life Education Centres på Irland, använder en Giraffdocka i sin kommunikation om droger med små barn. Det ska vara lätt och lekfullt. Med de äldre barnen diskuteras mobbning, sunda val och kamratskap. Viktigt är att barnen själva får göra sina val, inte att de vuxna talar om hur de ska tänka och välja, det är viktigt att de vuxna lyssnar och värdesätter deras åsikter. Irland har stora problem med alkohol och tobak. 29 procent av ungdomarna i åldern 15-17 år röker regelbundet.

Robert copy Robert H Andersson – West Virginia University, USA berättar att sedan det infördes rökfria arbetsplatser har tobaksindustrin börjat genomföra kampanjer för snus för att behålla sina kunder. Köp två få tre! Alltså när du köper dina cigaretter så får du en dosa snus på köpet som du kan använda på din arbetsplats istället för cigaretter. Det har resulterat i att fler börjat snusa.

San Patrignano Till sist, San Patrignano – I Italien söder om Rimini ligger världens största samhälle för narkotikamissbrukare. San Patrignano skapades 1978 med hjälp av 20 volontärer av Vincenzo Muccioli. Sedan starten har 25 000 unga kvinnor och män fått ett hem samt medicinskt och rättslig hjälp. De har fått möjlighet att studera, delta i arbetsträning och att återintregreras i samhället. Allt detta är kostnadsfritt för samhället. Pengarna kommer från den egna verksamheten samt privata givare och företag. Enligt nya undersökningar har 72 procent av deltagarna som genomgått programmet helt återintegrerats och förblivit drogfria och 71 procent arbetar inom det området de fick utbildning i på San Patrignano.

adobe_iconLäs hela rapporten av Nina Eriksson