Bli medlem
s

Lokalföreningar

VISIR Gotland

Ingegerd Alstermark
Lärbro Ringvide 1135
624 53 Lärbro
Tfn: 073-070 60 30

VISIR Göteborg

Gert Essle, gert.essle@gmail.com
Mattssonsliden 24
413 18 Göteborg
Tfn: 031-12 55 22

VISIR Stockholm/Uppsala

Yvonne Berling, berlingy@gmail.com
Synålsvägen 4
168 73 Bromma
Tfn: 08-25 17 04, 070-57 57 702