Bli medlem
s

Lokalföreningar/grupper

VISIR Gotland

Kontaktperson är:

Ingegerd Alstermark
ialstermark@gmail.com
Tfn: 073-070 60 30

VISIR Göteborg

Kontaktperson är:

Gert Essle
gert.essle@gmail.com
Tfn: 031-12 55 22

VISIR Stockholm/Uppsala

Ordförande är:

Yvonne Berling
berlingy@gmail.com
Tfn: 08-25 17 04, 070-57 57 702