Bli medlem
s

Tobaksvanor

  • Svenska 16-åringar kan lätt få tag på cigaretter men många avstår från  att röka (4 oktober 2016)

En europeisk undersökning om drogvanor hos skolungdomar vid 16 års ålder har 2015 genomförts för sjätte gången. Av svenska 16-åringar ansåg 7 av 10 att det var lätt att få tag på cigaretter medan 1 av 3 hade rökt. I internationell jämförelse hade svenska ungdomar god tillgång men mindre smak på cigaretter. Allt fler svenska ungdomar är rökfria vid 16 års ålder.

Ladda ner pdf här.

 

  • Läget i Sverige tio år innan 2025 (17 december 2015)

Centralförbundet för Alkohol-och Narkotikaupplysning och Folkhälsomyndigheten har i rikstäckande enkätundersökningar våren 2015 undersökt tobaksvanorna hos 9159 skolelever respektive 9728 personer i befolkningen: Andelen rökare varierade från 1 av 10 i 16års-åldern, till 1 av 4 i 18års-åldern och 1 av 5 i åldern 16-84 år. Var tredje ung rökare och varannan vuxen rökare rökte dagligen. Av unga experimenterade 20-25 % med rökning och nästan 20 % vuxna hade tidigare rökt dagligen. Den aktuella förekomsten av dagligrökare hos vuxna var högst bland personer med låga nivåer av utbildning, jobb och pengar och översteg 20 % för arbetslösa och långtidssjuka. Snusbruket var i huvudsak en svensk, manlig företeelse utan påfallande koppling till socioekonomiska faktorer och med dagliga doser hos 2 av 3 unga snusare och 4 av 5 vuxna snusare. Andelen manliga snusare varierade från 1 av 10 i 16års-åldern, till 1 av 5 i 18års-åldern och 1 av 4 i åldern 16-84 år. Minderåriga ungdomar köpte ofta själva sina tobaksvaror. Dessutom prövade 20-40 % unga vattenpipa eller e-cigaretter.

Ladda ner pdf här.

 

  • Svenska tobaksvanor ur ett europeiskt perspektiv (24 augusti 2015)

Europeiska Unionen har tagit temperaturen på tobaksvanorna i sina 28 medlemsstater genom personliga intervjuer av 27 801 invånare äldre än 15 år (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf). I Sverige intervjuade TNS Sifo 1029 personer 29/11 – 9/12 2014. Sverige har EU:s i särklass lägsta andel aktiva rökare, 11 %.

Ladda ner pdf här.

 

  • Rökvanorna varierar i vårt avlånga land (27 januari 2015)

Det röks i Sveriges alla hörn, mer eller mindre, allt enligt Socialstyrelsens andra öppna jämförelse i folkhälsa. Åtskilliga cigaretter glöder sitt ohälsosamma stoff i varje län och i varje kommun.

Ladda ner pdf här.