Bli medlem
s

Rökfria hem

I Sverige är det tillåtet att röka i sin bostad. Privatbostäder omfattas inte av rökförbudet i Tobakslagen. I Miljöbalken finns en bestämmelse om att ”bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer” men rättslig praxis är att bedöma en grannes rökning som en ringa störning vilken inte påverkar hälsan menligt.

Sedan flera år tillbaka jobbar VISIR för rätten till en rökfri bostad. Vi anser att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för någon annans rök i sin bostad eller på sin balkong. VISIR samarbetar bland annat med Astma- och allergiförbundet i frågan. Ett av våra krav är att det i varje kommun ska finnas rökfria flerbostadshus.

Läs mer om Rökfria hem.

Störs du av en grannes rökning?

Kontakta fastighetsägaren och Hyresgästföreningen om du störs av en grannes rökning. Det kan finnas tekniska åtgärder som kan minska rökningens spridning mellan lägenheter. Om situationen inte förbättras nämnvärt kontakta din kommun.

Som enskild hyresgäst kan du skriva motioner till årsstämmor i lokala hyresgästföreningar eller bostadsrättsföreningar om att införa en rökfri policy. Du kan även skriva medborgarförslag till kommunen och yrka på att de allmännyttiga bostadsföretagen bygger rökfria flerbostadshus.

Söker du rökfritt boende?

I nedanstående lista hittar du information om rökfria flerbostadshus. Under hösten 2016 undersökte Astma- och Allergiförbundet, VISIR och SABO förekomsten av rökfria flerbostadshus i allmännyttan. Kartläggningen visade att 23 bolag förvaltade totalt 64 rökfria flerbostadshus med sammanlagt cirka 2 100 lägenheter. Rökfria flerbostadshus fanns i 20 kommuner och 11 län.

Inventering av rökfria flerbostadshus

Familjebostäder i Stockholm var en av de första fastighetsägarna i landet att erbjuda ett helt rökfritt boende när man 2009 förmedlade 11 lägenheter i ett nybyggt hus på Sandfjärdsgatan 24 i Årsta. ”Det känns  extra roligt att kunna erbjuda detta nu i år då vi firar 10-årsjubileum som miljöcertifierat företag”.  Drygt 1 000 personer lär ha anmält sitt intresse för att flytta in i detta hus. Familjebostäder erbjuder även rökfritt boende i Axelsberg & Älvsjö.

Mitthem i Sundsvall (med nästan 100 000 invånare) erbjuder rökfria boenden i 5 hyreshus om sammanlagt 315 lägenheter. Eksta Bostads AB i Kungsbacka (med nästan 80 000 invånare) erbjuder rökfria boenden i 6 hyreshus om sammanlagt 187 lägenheter. Det totala utbudet av lägenheter i flerbostadshus är dock väsentligt lägre i Kungsbacka än i Sundsvall (7 487 jämfört med 26 401).

Bostads AB Poseidon i Göteborg satsar stort på rökfria bostäder enligt informationschefen Linda Thorsson – klicka här. Hon säger att rökfria lägenheter efterfrågas och är ett sätt för bostadsbolaget att bidra till bättre hälsa och miljö. Sedan 2015 är all nyproduktion rökfri. För närvarande pågår 3 byggprojekt med sammanlagt 268 rökfria bostäder. Dessutom planeras byggnation av ytterligare drygt  2 10o rökfria lägenheter. Det är rökfritt även på balkonger och uteplatser i dessa bostadshus. Sedan tidigare är det rökfritt i gemensamma utrymmen i bostadsbolagets samtliga fastigheter. Rökförbuden gäller även företagets personal.

Poseidons avtal om rökfritt är en särskild bilaga till kontraktet som hyresgästen skriver på tillsammans med kontraktet för lägenheten. Linda Thorsson säger att rökförbuden efterlevs väl och att bostadsbolaget endast vid några få tillfällen behövt påminna hyresgäster.

Det privatägda Fastighets AB L E Lundberg med säte i Norrköping satsar också på att göra sitt bostadsbestånd rökfritt. Sedan den 1 januari 2014 tillämpas nya hyresavtal som betyder att rökning i lägenheter, balkonger och på gårdar inte är tillåten. Lundbergs hyr ut lägenheter i 8 mellansvenska städer: Arvika, Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping, Södertälje & Örebro.

Andra fastighetsbolag som aviserat byggnation av rökfria hus: ForshagabostäderAB Stångåstaden i Linköping och Gotlandshem.

Läs Agneta Alderstigs rapport om rökfri arbetstid i hemtjänsten

Agneta Alderstig, sekreterare sen 2013  i VISIRs Riksförening, drev införandet av rökfri arbetstid i Göteborg. Hemtjänsten är en av de personalgrupper inom kommunen som är särskilt utsatt för passiv rökning samt att många röker själva.

Tobakslagen säger att ingen ska utsättas för rök mot sin vilja. Därför startades en undersökning av hemtjänstpersonalens exponering för passiv rökning i sitt arbete. Detta är den enda undersökningen i landet och kanske i övriga världen. Den fick ett positivt mottagande på SKL (Sveriges kommuner och landsting) där Agneta Alderstig inbjöds att delta vid flera tillfällen tillsammans med bland annat deras jurister.

Agneta inbjöds också att presentera rapporten, som sammanställdes 2012, på den internationella Tobakskonferensen i Singapore samma år.

Vill du veta mer kontakta Agneta Alderstig Visir tfn 072-399 66 12.

Läs rapporten här