Bli medlem

VISIR – Vi Som Inte Röker

Våra 5 mål

Vi som inte röker

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. Vi arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Vår vision är ett tobaksfritt samhälle.

Vår medlemstidning VISIR Aktuellt

Aktuellt just nu

Tobak och miljö

 Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2020 De allra flesta känner till rökningens negativa hälsoeffekter medan tobaksindustrins negativa effekter är mer okända. Tobakskonsumtion kan inte reduceras till att ses som ett individuellt hälsoproblem, utan måste ses som ett problem för hela planeten. Genom att visa tobaksindustrins negativa miljö- och klimatpåverkan kan fler grupper förmås att inte börja […]

Seminarium – Framtidens ANDT-strategi

4 nov 2020 arrangerade IOGT-NTO tillsammans med 21 andra organisationer ett seminarium på temat Framtidens ANDTS*-strategi. Seminariet inleddes med ett välkomsttal av WHO:s programchef för alkohol och narkotika i Europa, Carina Ferreira Borges. Därefter följde presentationer från Magnus Jonsson från Socialdepartementet och Anna Månsdotter från Folkhälsomyndigheten. Sista presentationen gjordes av Håkan Leifman och handlade om […]

Riksdagsseminarium

Seminarium i riksdagen: Om rökning och cannabis. Se det på Youtube. ”Rökningen minskar, men intresset för cannabis vinner mark-hur får vi ett både tobaks- och cannabisfritt samhälle”. Livesändningen ägde rum den 7 oktober kl 11.30-13.00, men det går bra att se hela seminariet via ovanstående länk när som helst.