Bli medlem

Höjd åldersgräns minskar rökning bland ungdomar

Sedan 1 januari 1997 är försäljning av tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år förbjuden. VISIR anser att en höjning av denna åldersgräns till 20 år bör övervägas för att minska tobaksbruket hos ungdomar och öka sannolikheten att ungdomar växer upp tobaksfria.

  • Det blir svårare för yngre ungdomar att passera en högre åldersgräns och själva köpa tobaksvaror.
  • Det blir också svårare för skolelever att köpa via andra personer som legalt kan köpa tobaksvaror eftersom dessa har lämnat skolan och i mindre utsträckning delar samma sociala nätverk.
  • Risken att övergå till regelbunden och daglig rökning mellan 18 och 20 år minskar.

Läs debattartikel i Dagens Samhälle här.