Bli medlem
s

Upp till 26 – Nytt nummer

pussmun 1

Tobaksfritt

Vårt digitala nyhetsbrev Upp till 26 är främst avsett för våra ungdomsmedlemmar men vem som helst kan självklart ladda ner och läsa det.

Nyhetsbrevet tar upp aktuell information på tobaksområdet som särskilt berör unga människor.

Det första numret 2017 tar upp nyheter om e-cigaretter  och snus – klicka här.