Bli medlem
s

Tobakskonventionen 10 år 27 februari 2015

WHOFCTC_10_logo_600px-e1425024514401

 

Den 27 februari 2005 trädde Världshälsoorganisationens tobakskonvention i kraft, en internationell överenskommelse som syftar till att minska tobakens skadeverkningar. Sverige anslöt sig till konventionen samma år. Idag har 180 länder gjort det.

Med stöd från tobakskonventionens vetenskapligt grundade artiklar så har såväl tillgång som efterfrågan på tobaksprodukter begränsats genom bland annat lagstiftning, höjda priser, hälsovarningar på förpackningar och rökfria miljöer.

Genom att fortsätta realiserandet av konventionen och införa rökfria utomhusmiljöer, neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud av tobaksvaror i handeln, vilket regeringen nu tycks vara inne på, så har arbetet mot ett rökfritt Sverige om tio år, 2025, på allvar kommit igång!