Bli medlem
s

Tobaksfria veckan, vecka 47

Arrangemang den Tobaksfria veckan, vecka 47.

NordstadstorgetVISIR deltar den 21 november på Nordstadstorget, Nordstan i Göteborg med att prata tobak och ge hjälp och stöd till dem som vill sluta. Ett samarrangemang med Västra Götaland, Social resursförvaltning och VISIR.