Bli medlem
s

Tobaksfria dagen den 31 maj 2016

För tjugonionde året i rad firades världen över den Tobaksfria dagen (World No Tobacco Day) den 31 maj 2016. WHO skapade kampanjdagen för att uppmärksamma tobaksepidemin och den sjukdom och död som följer i dess spår. Sjukdom och död som går att förhindra om människor inte brukar tobak eller utsätts för tobaksrök.

wntd09_ad_en_120[1]

”This yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, the business practices of tobacco companies, what WHO is doing to fight the tobacco epidemic, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations.”

Varje år uppmärksammar WHO ett särskilt tema. Den första upplagan av tobaksfria dagen 1988 firades under parollen ”Tobak eller Hälsa: välj hälsa”. Ett kompromisslöst tema; tobak och hälsa är två ömsesidigt uteslutande storheter som inte kan överlappa med varandra. Det är antingen eller som gäller, inte både och.

I år handlade årets tema om neutrala förpackningar – en effektiv tobakspolitisk åtgärd som först infördes i Australien och som nu sprids över hela världen. Det handlar om att ge människor bra förutsättningar att frivilligt göra klokare val av levnadsvanor. Det handlar om att kommersiella marknadskrafter får stå tillbaka för tungt vägande folkhälsoskäl.

WHO tilldelar i samband med den Tobakfria dagen personer eller organisationer en utmärkelse för bedrifter inom det tobakspreventiva området. Svenska pristagare har under åren varit Göran Boëthius (2004), Ingrid Talu (2006), Gunilla Bolinder (2008) och Alexandra Charles (2010). Folkhälsominister Gabriel Wikström nominerades av Tobaksfakta och andra organisationer (inklusive VISIR) som en av årets pristagare. Han tilldelades dock inget pris och får jobba vidare med att realisera sin tobakspolitik om rökfria miljöer, exponeringsförbud och neutrala paket.

Lär mer om firandet av den Tobaksfria dagen i Sverige här.